Behöver vi ett mål för statens skulder och underskott?

Publicerad i SvD Näringsliv 160611

Det pågår en debatt om ramarna för finanspolitiken men ett perspektiv saknas. Sverige förtjänar en seriös diskussion kring huruvida vi överhuvudtaget bör ha ett mål för statens över- och underskott.

Continue reading “Behöver vi ett mål för statens skulder och underskott?”

Advertisements

Är den rödgröna politiken bäst för låginkomsttagare?

Publicerad i Dagens ETC 2016-04-27

I regeringens vårbudget som presenterades häromveckan fanns den återkommande bilagan ”fördelningspolitisk redogörelse”. I denna presenteras en analys av inkomstfördelningen och hur regeringens budget påverkar olika inkomstgrupper.

Continue reading “Är den rödgröna politiken bäst för låginkomsttagare?”