Överskottsmålet är så 97, men hur stor blir skillnaden med ett balansmål?

TCO hade seminarium idag måndag under den geniala rubriken “Överskottsmålet är så 1997!”. TCO:s argument: Överskottsmålet har bidragit till minskad statsskuld i relation till BNP. Idag har vi inte problem med statsskuld. Däremot behöver vi investera mer. Därför bör överskottsmålet bytas mot ett balansmål, vilket skulle ge staten mer pengar. Men hur stor förändring skulle det innebära?

Continue reading “Överskottsmålet är så 97, men hur stor blir skillnaden med ett balansmål?”