Behöver vi ett mål för statens skulder och underskott?

Publicerad i SvD Näringsliv 160611

Det pågår en debatt om ramarna för finanspolitiken men ett perspektiv saknas. Sverige förtjänar en seriös diskussion kring huruvida vi överhuvudtaget bör ha ett mål för statens över- och underskott.

Continue reading “Behöver vi ett mål för statens skulder och underskott?”

Advertisements

Hur bra går det egentligen?

Mycket snack senaste tiden om hur det går för Sverige. Statsministern är frustrerad över att folk verkar tycka allt går sämre än vad det gör. Extremister påstår som vanligt att allt är åt helvete. Sanningen är att det går ungefär lika bra och dåligt som de gjort senaste 10-20 åren.

Continue reading “Hur bra går det egentligen?”

Advertisements

Är den rödgröna politiken bäst för låginkomsttagare?

Publicerad i Dagens ETC 2016-04-27

I regeringens vårbudget som presenterades häromveckan fanns den återkommande bilagan ”fördelningspolitisk redogörelse”. I denna presenteras en analys av inkomstfördelningen och hur regeringens budget påverkar olika inkomstgrupper.

Continue reading “Är den rödgröna politiken bäst för låginkomsttagare?”

Advertisements

Finns det några ekonomiska argument mot sänkt arbetstid?

Inom både vänstern och högern verkar det vara en vanlig föreställning att det är ekonomiskt svårt eller omöjligt att sänka arbetstiden i samhället.

Continue reading “Finns det några ekonomiska argument mot sänkt arbetstid?”

Advertisements

Notes on the money thinking debate: MMT and the Keynesians

Notes on the money thinking debate: MMT and the Keynesians

Modern Monetary Theory (MMT)/Neo-Chartalism has gained increasing attention last couple of years, i.e. in Bloomberg, and also a lot of interesting critique. Here’s some notes and links.

Continue reading “Notes on the money thinking debate: MMT and the Keynesians”

Advertisements

Nationalekonomi handlar om makt, samarbete & fördelning

Nationalekonomi handlar om makt, samarbete & fördelning

Jag hör ibland att nationalekonomin inte har någon maktanalys, att nationalekonomer ogillar när människor samarbetar eller att vi inte bryr oss om fördelning. Detta känns ofta mest som missförstånd. Här är några grovt förenklade anteckningar.
Continue reading “Nationalekonomi handlar om makt, samarbete & fördelning”

Advertisements