Oklart samband mellan lönesänkningar och jobb

Publicerad i Dagens ETC  2015-12-03

Företrädare för Svenskt Näringsliv brukar hävda att de lägsta lönerna i Sverige är för höga. Likaså politiker från flera partier. Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, har under lång tid argumenterat för att arbetslösheten troligen skulle gå ned om lägstalönerna sänktes. Tidningen Expressens ledarsida hoppades så sent som i augusti i år att Moderaterna skulle ta tag i frågan. Förutom fler jobb menar många att detta är viktigt för ”svaga” grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Logiken är till synes enkel: Lägre löner – billigare för arbetsgivarna att anställa – fler jobb. Särskilt bra om den arbetssökande inte har så mycket färdigheter. Hellre låg lön än ingen lön.
Continue reading “Oklart samband mellan lönesänkningar och jobb”

Advertisements

Fullt möjligt att införa 35-timmars arbetsvecka

Publicerad på DN debatt 2015-11-29

Trots de senaste månadernas flyktingsituation får vi inte glömma att vi över tid som nation blir allt rikare. Den politiska frågan är hur medborgarna vill använda och fördela detta ökande välstånd. Generella arbetstidsförkortningar var under 1900-talet ett effektivt sätt att skapa ökad livskvalitet och vardagsmakt för breda medborgargrupper.

Continue reading “Fullt möjligt att införa 35-timmars arbetsvecka”

Making High-Resolution Graphics for Academic Publishing

Some good notes on making graphs

The Political Methodologist

Political scientists increasingly use data visualizations to communicate statistical results. These visualizations make those results clear and intuitive, and perhaps beautiful. Yet the quality of the data story is sometimes lost in pixelated, low-resolution images. While the visualization itself might be strong, the physical rendering of that visualization is less than ideal. Though we are trained to make statistical graphics, the instructions we receive from publishers about how to make those graphics look their best in published form can be vague or confusing. This post discusses the formatting requirements for image files in journal publishing, points out some examples of high- and low-resolution graphics in a recent journal issue, and describes how to produce high-resolution image files from R, Stata, and Excel (possibly with the help of one or more simple add-on utilities).

File Formats and Resolution

Journal publishers have reached an industry consensus on how image files should be formatted…

View original post 2,386 more words