Är den rödgröna politiken bäst för låginkomsttagare?

Publicerad i Dagens ETC 2016-04-27

I regeringens vårbudget som presenterades häromveckan fanns den återkommande bilagan ”fördelningspolitisk redogörelse”. I denna presenteras en analys av inkomstfördelningen och hur regeringens budget påverkar olika inkomstgrupper.

Continue reading “Är den rödgröna politiken bäst för låginkomsttagare?”

Är Sverige sämst på integration?

Nej, enligt data på sysselsättning från OECD verkar Sverige vara medelbra jämfört med EU-länderna och medeldåliga jämfört med OECD-länderna. Fast egentligen tror jag vi mest borde prata om “sysselsättning” och inte om “integration”. Jag sparar några anteckningar och diagram här från en av OECD senaste rapporter (pdf).
Continue reading “Är Sverige sämst på integration?”

Oklart samband mellan lönesänkningar och jobb

Publicerad i Dagens ETC  2015-12-03

Företrädare för Svenskt Näringsliv brukar hävda att de lägsta lönerna i Sverige är för höga. Likaså politiker från flera partier. Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, har under lång tid argumenterat för att arbetslösheten troligen skulle gå ned om lägstalönerna sänktes. Tidningen Expressens ledarsida hoppades så sent som i augusti i år att Moderaterna skulle ta tag i frågan. Förutom fler jobb menar många att detta är viktigt för ”svaga” grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Logiken är till synes enkel: Lägre löner – billigare för arbetsgivarna att anställa – fler jobb. Särskilt bra om den arbetssökande inte har så mycket färdigheter. Hellre låg lön än ingen lön.
Continue reading “Oklart samband mellan lönesänkningar och jobb”

Fullt möjligt att införa 35-timmars arbetsvecka

Publicerad på DN debatt 2015-11-29

Trots de senaste månadernas flyktingsituation får vi inte glömma att vi över tid som nation blir allt rikare. Den politiska frågan är hur medborgarna vill använda och fördela detta ökande välstånd. Generella arbetstidsförkortningar var under 1900-talet ett effektivt sätt att skapa ökad livskvalitet och vardagsmakt för breda medborgargrupper.

Continue reading “Fullt möjligt att införa 35-timmars arbetsvecka”