Roland Paulsens syn på arbete

Roland Paulsen, sociolog och debattör, har fått massa uppmärksamhet för att han tycker att vi (samhället) bör jobba mindre. Andreas Bergh skrev nyligen en hård kritik av tre av hans böcker varpå Paulsen i en replik påstår att Bergh sysslar med ärekränkning. Här är en sammanfattning.

Continue reading “Roland Paulsens syn på arbete”

Advertisements

Hur stor skillnad är det på höger & vänsters ekonomiska politik och varför röstar någon på något?

Publicerad i Dagens ETC 2016-01-28

Varför röstar folk på det ena eller det andra partiet? När väljare tillfrågas om varför de valt ett parti i riksdagsvalet uppger majoriteten tunga samhällsfrågor såsom ”Sveriges ekonomi”, ”Arbetslösheten”, ”Ekonomiska politiken” och dylikt. Och de senaste decennierna har väljarna uppgivit att framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna är de partier som har bäst ekonomisk politik och högst förtroende i sådana frågor.

Continue reading “Hur stor skillnad är det på höger & vänsters ekonomiska politik och varför röstar någon på något?”

Politisk extremism ökar ofta efter kriser

Politisk extremism ökar ofta efter kriser

Publicerad i Dagens ETC 160815

Efter att den grekiska ekonomin gick i kvav 2008 har det politiska landskapet förändrats kraftigt. Grekiska partier som dominerat politiken i decennier marginaliserades till förmån för, först det högerextrema Gyllene Gryning, och därefter vänsterpartiet Syriza. Ingen av dessa nya stjärnor hade någon större mängd röster före kriserna.

Att hårda tider kan leda till stora omställningar i politiken och framgång för populistpartier förvånar nog ingen. Däremot har det funnits få studier som kunnat visa detta med någon större mängd data, över några längre tidsperioder eller med många länder. Två nya forskningsstudier är på så vis ovanliga.

Continue reading “Politisk extremism ökar ofta efter kriser”