Kortare arbetstid för ökad frihet?

Igår hade jag nöjet att få byta några ord med Lars Calmfors i P1 morgon kring frågan “vad har hänt med debatten om kortare arbetstid”. Några tankar kring detta:

  1. Det främsta och kanske enda verkligt hållbara argumentet för generellt kortare normalarbetstid är ökad möjlighet för människor att själva välja vad de ska göra med sin tid – givet att detta genomförs på rätt sätt. Detta får vägas mot den skattehöjning som reformen troligen kräver & den konsumtion av varor & tjänster vi då avstår för fritid. Som vi pratade igår om i programmet finns inga tecken på att en sådan här reform skulle leda till några andra stora förändringar. Jobben, klimatet, jämställdhet, inkomstskillnader, investeringstakt – allt sådant måste hanteras på annat vis.
  2. Relativt billig. vår rapport som vi skrev för Katalys diskuterar vi att en reform till 7-timmars arbetsdag inte heller måste medföra några stora nackdelar men möjligen några mindre fördelar. Vill vi behålla kvaliteten i vård, skola & omsorg kommer detta dock kräva en skattehöjning, som vi uppskattar till ca 0,5 % BNP. Alltså troligen relativt liten med tanke på vilken stor förändring detta skulle innebära.
  3. Låt folk göra vad de vill med sin nya tid. Om vi kortar normalarbetstiden är det möjligt att vissa väljer att dansa mer och andra att jobba lite extra, t ex som frilansskribent för att få vara med i radion. Alltså precis som idag.
  4. Frankrikes senaste stora arbetstidsförkortning år 2000 har fått mycket uppmärksamhet. Mycket kunde säkert gjorts bättre där. Å andra sidan är det faktiskt ett ganska begränsat exempel. Här är ett diagram från vår rapport: den långsiktiga trenden i hela västvärlden har gått mot minskad arbetstid sedan slutet av 1800-talet. Det franska exemplet har ingen avgörande betydelse för detta.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s