Två LO-rapporters olika teorier om arbete

LO publicerade nyligen rapporten Lön eller sysselsättning eller bådadera av Mats Morin, inom ramen för LOs kongressprojekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Rapporten tar upp flera intressanta saker och gav förnyat liv till debatten om huruvida sänkta löner skapar fler jobb.

En grej som är central inom nationalekonomi men ofta förbises utanför ämnet är de teoretiska modeller som ligger till grund för olika diskussioner. Många sådana modeller är omfattande, avancerade eller både och, men Morins rapport påminde mig om två förenklade illustrationer av konkurrerande teorier. Denna typ av diskussion har pågått åtminstone sedan början av 1800-talet så vilken teori som är mest rätt kommer troligen debatteras ytterligare.

Teori 1

Bilaga 2 till Morins rapport ger “en förenklad nationalekonomisk beskrivning” av sambandet mellan lön och sysselsättning: Arbetsmarknaden har ett unikt jämviktsläge. Högre reallön ökar arbetskraftsutbudet. Företagen vill betala så låg reallön som möjligt för att maximera vinst. Lägre reallön sänker företagens produktionskostnader och varupriser, vilket ökar varuefterfrågan, produktion och sysselsättning. Produktionsteknologin uppvisar konstant skalavkastning och priset på produktionsfaktorer påverkas inte av förändrad efterfrågan. Fackförbund kan driva upp reallönen över jämviktsnivån, vilket i så fall sänker sysselsättningen. Långsiktiga jämviktsnivån för reallön och arbete är där långsiktiga efterfrågan- & utbudskurvorna på arbetsmarknaden möts.

Diagrammet till vänster nedan kopierat från Morin. I rapporten diskuteras ytterligare aspekter och i bilaga 3 beskrivs en variant på modellen.

Teori 2

Förra året publicerade LO rapporten Lönebildning bortom NAIRU, där Marc Lavoie och Eckhard Hein i ett kapitel ger en enklare beskrivning av en typiskt “Post-keynesiansk modell” för sambandet mellan reallön och sysselsättning: Om många företag har ökande avkastning eller ökande skalavkastning samt överskottskapacitet, kan ökad efterfrågan pressa ned varupriser. Löneinkomster har ofta högre konsumtionsbenägenhet än kapitalinkomster. Asymmetrier m.m. kan medföra att nominella prisförändringar påverkar reala. Efterfrågekurvan för arbetskraft kan därför vara positiv, högre reallön kan i så fall samvariera med högre sysselsättning, samt vice versa. Om högre reallön ökar arbetskraftsutbudet är två (eller flera?) jämviktsnivåer möjliga: en för låg och en för hög reallön. Mellan jämvikterna pressar arbetslöshet ned lön och därför även sysselsättning till låglönejämvikten. Diagrammet till höger kopierat från Lavoie och Hein.

Diagram: Morin till vänster. Lavoie och Hein till höger

morinmodelllavoihein2

 

***

Denna text är delvis skriven dagen efter Bryssel skakats av en eller flera terrorattacker. Bomber på flygplats och i tunnelbanan. Jag har inga vettiga ord för att beskriva eller hantera dessa fruktansvärda händelser. Det finns ingen samhällsvetenskaplig analys som enkelt låter oss förstå vad som i detalj får en människa att begå sådana handlingar. Det finns inga enkla samband mellan ekonomisk politik, samhällsekonomi och våld och terrorhandlingar i stor skala. Men min passion för samhällsvetenskap drivs av tanken att begrepp som “arbetslöshet” och “sysselsättning” är abstrakta mått för något verkligt viktigt, eftersom det per definition är mått på enskilda människors liv, mot- och medgångar. Och på ett ungefär kanske motsvarar den materiella grunden för den eventuella gemenskap, eller åtminstone frånvaron av fientlighet, vi kan känna till främlingar i vårt kvarter, vår stad eller någon annan stad långt borta. Sam Kriss skrev i Jacobin: “We must insist on the political nature of tragedy because politics offers the only way out of violence and injustice.” Läs oxå Klepke och Mitchell.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s