Är Sverige sämst på integration?

Nej, enligt data på sysselsättning från OECD verkar Sverige vara medelbra jämfört med EU-länderna och medeldåliga jämfört med OECD-länderna. Fast egentligen tror jag vi mest borde prata om “sysselsättning” och inte om “integration”. Jag sparar några anteckningar och diagram här från en av OECD senaste rapporter (pdf).

  1. Invandrares relativa sysselsättningsgrad jämfört med infödda är låg i Sverige jämfört med andra länder. Det är ett vanligt men klumpigt mått. Det är klumpigt eftersom ett land med hög arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad totalt sett i denna statistik kan se ut som att de är duktiga på “integration” när måttet egentligen kanske visar varken eller (till exempel Grekland verkar få ett sånt resultat).inv_RelatEmp_OECD
  2. Invandrares sysselsättningsgrad i Sverige är på samma nivå som i många andra länder. Något högre jämfört med genomsnittet i EU-länderna. Något lägre jämfört med genomsnittet i OECD-länderna. Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda i Sverige är på ungefär samma nivå som i en stor mängd länder. Bland utlandsfödda kvinnor ligger Sverige precis i mitten, över genomsnittet för både EU- och OECD-länderna. Det är ofta bra att jämföra olika mått. Men generellt är sysselsättningsgrad ett mer centralt mått för samhällsekonomin än relativ sysselsättningsgrad jämfört mellan in- och utrikesfödda. Det säger mer om utfall och kostnader/förtjänster för offentlig ekonomi. Det är även minst lika centralt för internationella jämförelser. Sverige kanske därför kan beskrivas som medelbra på “integration” men att många länder verkar lyckas ungefär lika bra trots mycket stora skillnader i allt möjligt.
    empRatesBirth_OECD
  3. Andel invandrare i ett land verkar inte vara avgörande för hur väl integrationen fungerar. En indikation på detta i det här diagrammet: Svag positiv korrelation mellan andel utlandsfödda och sysselsättningsgrad bland utlandsfödda. Större andel utlandsfödda – något större sysselsättningsgrad bland utlandsfödda. Men eftersom spridningen är så stor kanske detta inte är så betydelsefullt för just dessa länder. Det i sig är dock intressant. Men mer kanske som en falsifiering av de mest förenklade påståendena, snarare än som ett bevis för något annat.
    inv_emp_OECD

Det här är bara grundläggande fakta och säger inte mycket om någonting. Jag kan ofta känna att det förvirrar mer än det förklarar att prata om “integration”, eftersom detta ord ofta i praktiken mest handlar om huruvida invandrare har jobb/sysselsättning. Vi borde alltså hellre prata om hur vi kan öka totala sysselsättningen. Oavsett vilken teori man har om samhällsekonomin är utfallet främst beroende av ekonomisk politik – inte huruvida någon flyttar över gränsen (text här).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s