Bostadspriser och skulder i längre perspektiv

Media rapporterade lite igår om att Konjunkturinstitutet varnat för att bostadspriserna i Sverige kan komma att sjunka kraftigt på grund av att folk har lånat för mycket.
d2

Reala bopriser, till och med 2015 kvartal 1.
Källa: Edvinsson m.fl 2014, BIS, SCB, egna beräkningar
Intressant sak 1: Det här diagrammet visar att bopriserna och mängden privata lån ökat snabbare än andra konsumentpriser och samhällsekonomin totalt (BNP) sedan mitten av 1990-talet. Diagrammet visar dock inte så tydligt att det sker en kraftig upp- och nedgång av mängden lån kring 90-talskrisen, vilket jag tror är ett viktigt fenomen (text här).

Intressant sak 2: Det viktigaste för samhällsekonomin är troligen inte bostadspriserna, utan i vilken utsträckning privata lån kan påverka konsumtion och sysselsättning. Mycket tyder på att så är fallet (text här).

På temat: CournucopiaDN, SvD, Svt, Exp, AB, Gp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s