Åtminstone någon journalist borde ha ställt frågor om den höga arbetslösheten och de återkommande finanskriserna. Till exempel så här:

 1. – Varför ska ni pressa ned budgetunderskotten? Både vänstern och högern verkar överens om att Sverige har “massarbetslöshet”. Räntorna är låga. Inflation justerat för ränta (KPIF) är visserligen på väg upp men få saker tyder väl egentligen på att ekonomin är på väg att bli överhettad? Vore det inte rimligare att i detta läge stimulera efterfrågan ytterligare?
  kpi150922d6
  Diagram från SCB och Katalys
  .
 2. Varför utgår ni från den traditionella (förenklat: “neoklassiska”) teorin om jämviktsarbetslöshet, trots att denna teori verkar vara otillräcklig för att förstå arbetslösheten? Om till exempel LO har rätt i sin syn på teorin vore det mest rimliga att pressa upp efterfrågan, genom fortsatta budgetunderskott – men i denna budget går ni i motsatt riktning. Här och här hittar ni tabellerna.
  .
 3. – Om ni ändå tror på den neoklassiska teorin om jämviktsarbetslöshet – varför vidtar ni inte mer kraftfulla åtgärder i enlighet med denna teori? Enligt denna teori bör er höjning av a-kassan medföra att arbetslösheten kommer att öka. Ska man tro på denna teori vore väl ett sätt att pressa ned arbetslösheten i ett sådant läge att antingen genomföra lagändringar eller större arbetsmarknadspolitiskt program – var hittar jag den tabellen? Jag behöver hjälp att räkna!
  .
 4. – Varför vidtar ni inga kraftfulla åtgärder mot privat sektors rekordstora skulder? Riksbankens företrädare har länge varnat för att stora mängder privata skulder ökar riskerna för finansiell instabilitet och ekonomisk turbulens. En bankekonom uttalade sig nyligen i SvD om att sambandet mellan privata skulder och finanskriser kan liknas vid en naturlag.
  .
 5. – De senaste 20 åren har inkomstklyftorna i Sverige ökat ganska kraftigt. Socialdemokrater brukar problematisera detta. Men er politik är i stort sett en fortsättning på den typ av politik som förts de senaste 20 åren. Vad får er att tro att ni, med samma typ av politik som tidigare höger- och vänsterregeringar, ska minska klyftorna?
  gini
  Diagram från Katalys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s