Lönebildning bortom NAIRU

Idag presenterades rapporten Lönebildning bortom NAIRU som Tony Johansson satt ihop, där jag medverkar med ett kapitel. Övriga medverkande: Lennart Erixon, Josef Taalbi, Servaas storm, C.W.M. Naastepad, Marc Lavoie och Eckard Hein. Kul att få medverka i en intressant rapport och inte minst att bidra till det extremt lovvärda LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik, vilket rapporten är publicerad inom.

f

Rapportens texter resonerar bland annat kring:

  1. Solidarisk lönepolitik är möjlig att bedriva idag – med korrekt  ekonomisk politik och välfungerande institutioner i övrigt.
  2. Den typen av teoribildning kring arbetslöshet som dominerat nationalekonomin senaste decennierna har inte ett så starkt stöd i empiriska studier som många hävdar. Exempelvis verkar utbudsfaktorer, såsom a-kassa, inte samvariera så tydligt med arbetslösheten; vilket däremot investeringar gör, vilket inte är i enlighet med dominerande teori.
  3. Det kan finnas endogena mekanismer i sambandet mellan reallönebildningen och produktiviteten. Det vill säga – stigande löner kan medföra att produktiviteten ökar.
  4. Stigande löneandel kan vara positivit för sysselsättning och tillväxt, men kan även kräva en rad stora förändringar av både arbetsmarknadens funktionssätt och den ekonomiska politiken.

Seminariet med presentation av Tony Johansson och Lennart Erixon samt kommentar av Irene Wennemo från Arbetsmarknadsdepartementet:
http://www.lo.se/start/play_startsida/ar_full_sysselsattning_en_omojlighet&tkey=embed_ny_123&width=854&height=480

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s