Var försiktig med hushållens skulder

Igår presenterade vi den rapport jag skrivit tillsammans med Sebastian Johansson och Peter Karpestam. I rapporten konstaterar vi att stora mängder tidigare forskning indikerar att skuldsättning kan påverka tillgångspriser liksom konsumtion och övrig realekonomi. Den privata skuldsättningen har vuxit under lång tid, vilket ökar riskerna för finansiell instabilitet. Även om det är omöjligt att säga exakt vilken skuldnivå som är långsiktigt hållbar finns det goda skäl att vidta åtgärder.

Att skulder kan påverka priser och konsumtion stöds även av olika typer av samvariation mellan bolån och bopriser respektive total lånestock och konsumtion, som kan märkas i EU-länderna under 2000-talet. Diagram från rapporten:

g1 g2

Utifrån detta presenterar vi en utveckling av modellen i McQuinn & O´Reilly: Hushåll som inte amorterar kan betala högre priser. Mängden bolån kan därför ha bidragit till boprisernas uppgång. Om man vill minska hushållens skulder är amorteringar troligen den bästa och mest direkta åtgärden, jämfört med andra vanligt förekommande förslag, såsom höjd ränta etc.

Men om hushållen börjar amortera kan bopriserna komma att minska kraftigt. Pengarna som går till amorteringar kan komma att tas från hushållens konsumtion, vilket riskerar leda till mindre aggregerad efterfrågan. För att minimera problem och instabilitet bör stor försiktighet iakttas och åtgärderna troligen riktas främst mot nya låntagare.

Artikel om rapporten i Di.
Svd1, Svd2, Svd3, DN1, DN2, DN3SR, VA1, VA2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s