Lägre arbetslöshet kräver ny ekonomisk politik

akassa

Publicerad på SVT opinion med anledning av Uppdrag granskning om NAIRU 2014-09-10

*****
Uppdrag granskning sätter i dagens program fingret på en öm punkt: Alliansen gick till val på att skapa jobb men deras politik verkar inte fungera.

Genom att sänka a-kassan skulle folk komma i arbete. Idag är arbetslösheten högre än 2006 då Reinfeldt och Borg tillträdde. Detta illustrerar vad avancerad forskning visat: Det finns inga tydliga och enkla samband mellan a-kassa och arbetslöshet.

Regeringen har motiverat snart sagt varje reform sedan de tillträdde 2006 med att det skulle skapa arbete. Inte minst stora skattesänkningar och sänkta ersättningar till arbetslösa och sjuka. Därtill skärpta krav för att kunna få denna typ av stöd. Enligt Reinfeldt och Borgs teorier borde detta ha sänkt arbetslösheten.

Hösten 2006 beskrev Anders Borg det som att Sverige hade ”massarbetslöshet”. Arbetslösheten var då 6,6 procent. De senaste fem åren har arbetslösheten varierat kring 7-8 procent.

Rent teoretiskt hade läget kanske varit ännu värre utan regeringens reformer. Möjligen, men faktum är att egentligen ingenting i den övergripande samhällsutvecklingen tyder på att den här politiken varit framgångsrik. Arbetslösheten har gått upp i alla åldersgrupper.

Ungdomsarbetslösheten har gått upp. Andelen långtidsarbetslösa är högre. Sysselsättningsgraden, alltså andel av befolkningen i arbete, är på samma nivå som då Reinfeldt och Borg tillträdde.

Ja, det var finanskris 2008. Det var inte regeringens fel. Men enligt Alliansregeringens egna teorier ska kriser inte spela någon roll i längden. A-kassan har sänkts – alltså ska arbetslösheten gå ned.

Anhängarna av denna typ av politik brukar mena att detta har starkt vetenskapligt stöd. Men jämför man denna typ av forskning är egentligen det enda tydliga att Reinfeldt och Borgs politik inte alls har starkt stöd. Sammantaget tyder allt detta på att Alliansregeringen utgår från felaktiga föreställningar.

Så vad bör göras? Den goda nyheten är att forskningen även visar att det inte finns något naturligt med hög arbetslöshet. Med bättre ekonomisk politik bör arbetslösheten kunna sänkas mycket kraftigt. Därmed inte sagt att det är enkelt.

Framförallt måste hela grundinställningen förändras. Allianseregeringen utgår ifrån att arbetslösheten styrs av nivån på a-kassan och dylikt. Men forskningen tyder på att efterfrågan har en avgörande inverkan på jobben.

Om företagen investerar för lite eller om staten för sparsam politik – då riskerar också arbetslösheten att bli hög.

Det är precis vad Servaas Storms (som intervjuas i programmet) forskning och många andra visat. Alltså tvärtemot det som Reinfeldt och Borg tror på.

Reinfeldt och Borg har heller inte gjort några verkliga försök att höja efterfrågan. Tvärtom har man fört en stram politik. Man har sänkt skatter men samtidigt haft som övergripande mål att spara i ladorna och sänka statsskulden. Riksbanken har som främsta uppgift att hålla nere inflationen.

Sparsam politik låter ansvarsfullt. Men i praktiken riskerar den faktiskt att göra allting värre. Det är genom att folk har jobb som staten får in pengar. Om staten är för sparsam kan situationen förvärras.

Ett första steg vore att den regering som tillträder efter valet på söndag ser över både forskning och inriktningen för den ekonomiska politiken.

Hundratusentals arbetslösa förtjänar ett bättre öde.

SvD, DN, Svt, Exp1, Exp2, Di, AB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s