Mest åt de rika – sammanfattning

Jag och Daniel Suhonen skrev rapporten Mest åt de rika för Katalys. Vi granskar vanliga påståenden från regeringen.

Sammanfattning:

1. Alliansens reformer gynnar främst höginkomsttagare

SCB FASIT har beräknat hur regeringens mest betydelsefulla reformer fördelar sig mellan inkomstgrupper. Inkomstförändring för (a) hushåll och (b) individer justerat för hushållets storlek och totalinkomst, s.k. ekonomisk standard. Räknat i procent förändras olika inkomstgruppers inkomster ungefär lika mycket. Räknat i kronor är skillnaderna enorma. Ju större inkomst, desto mer inkomstökning. Kronor mer intressant än procent. 100 kr har lika mycket köpkraft för en miljonär som för en tiggare. Regeringen kan inte, per definition, sänka skatterna så att alla inkomster konvergerar.

fördelning_hushåll

2. Flera tecken på ökade inkomstklyftor sedan 2006

Vår fördelningsanalys visar inte hur inkomsterna faktiskt har utvecklats. Vi finner flera tecken på att inkomstklyftorna ökat sedan 2006. Klyftorna har ökat under lång tid. För vissa inkomsttyper och grupper har skillnaderna minskat något.

gini

 

inkdeciler

 3. Högre arbetslöshet sedan 2006

Regeringen har motiverat sin politik med att den ska skapa jobb och beskriver den som framgångsrik. Vi finner få tecken på detta. Arbetslösheten är högre och sysselsättningen densamma. Beveridgekurvan har skiftat ut. Löne- och prisbildningen verkar fungera sämre. Arbetslösheten har varit hög i Sverige sedan början av 1990-talet. Se DI debatt

arblhet

beveridge

4. Offentlig sektors ekonomiska resurser har minskat sedan 2006

Regeringen hävdar att den värnar offentlig sektor. Justerat för förändring i priser och befolkningens storlek har offentlig sektors ekonomiska resurser minskat med mer än 10 procent mellan 2006-2013. Enskilda delar inom offentlig sektor har fått ökade resurser.

offresurser2

Det är omöjligt att säkert säga vad av allt detta som är resultatet av regeringens politik eller om det hade sett ännu värre ut utan regeringens reformer. Mer diskussion i rapporten. Se även Arena idéDiDN debatt 1DN debatt 2, Storstad

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s